Ultuna, Uppsala
Universitetsområde
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare

Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info

Parallellt uppdrag, 2007
Akademiska Hus
Grontmij AB, 2007 tillsammans med Nordstrand, Frisenstam och Rung arkitektkontor
Ansvarig landskap under Christian Frisenstam
-

Förutom miljö runt det föreslagna djursjukhuset lyfte vi blicken och tog oss an en större del av Ultunaområdet. Vi försökte visa på möjligheter att tillskapa en påtaglig campuskänsla.