Storgatan, Mölndal
Torg och kollektivtrafikplats
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Parallellt uppdrag 2009
Gatukontoret, Mölndals kommun
SWECO Architects
Ansvarig
Under bedömning

Omdaning av korsning till ny stadsport och kollektivtrafikplats.