Gärstadsverket, Linköping
Kraftvärmeverk
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Parallellt uppdrag 2001
Tekniska verket, Linköpings kommun, genom Thelaus arkitekter.
Räntfors arkitektur & landskap AB, 2001
Ansvarig landskap under Martin Rangfast
-

Vi ville åstadkomma en tydlig gräns mellan verket och omkringliggande landskap. En gräns som mot E4 var tydlig och fast men som i övrigt förändrades över tid i form av deponihögar. Deponihögarna skulle få växa som årsringar vid behov.