Torsviksverket, Jönköping
Kraftvärmeverk
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Parallellt uppdrag 2002
Jönköpings kommun, genom Thelaus arkitekter.
Räntfors arkitektur & landskap AB, 2002
Ansvarig landskap under Martin Rangfast
-

Vi ville åstadkomma en tydlig gräns mellan verket och omkringliggande landskap. Detta skulle åstadkommas genom att låta tallskogen utanför verket vara orörd. Verket skulle placeras i besvärlig terräng vilket gjorde att vi valde en form av terrassering.