ASEA torget, Västerås
Stadstorg
 
 
 
 
 
Uppdrag


Beställare

Utfört på

Projektroll
Uppfört

Info
Parallellt uppdrag (2000), Gestaltning och projekteringsunderlag (2001), Justeringar och kostnadsberäkning (2004)
Stadsbyggnadskontoret (2000) och Teknik- och Idrottsförvaltningen (2001/2004), Västerås Stad
Räntfors arkitektur & landskap AB 2000/ 2001, Landskapsgruppen AB 2004.
Ansvarig
2005

De höjdskillander som finns på torget har förstärks genom att skapa en övre och en nedre del. På den nedre finns en damm med vattenspel. I ett skede föreslogs även tre mindre dammar på den övre nivån. Dessa skulle köras med varmt vatten vintertid men uppfördes aldrig. I samarbete med skateboardåkare tillkom en rad skate-detaljer i utformningen.