Slussområdet, Trollhättan
Kajmiljö
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltning och projektering
Sjöfartsverket
SWECO Architects, 2008
Ansvarig
Tidigast 2009

Mitt emellan de nya och gamla slussarna finns en holme med en övre "parkdel" samt ett lägre "kajplan". Parkdelen har rustats upp med nya gångvägar, trappor och möbler. Kajplanen har getts en ny skepnad. Den lilla nivåskillnad som finns är accentuerad i trappsteg. Ett antal murar bildar en serie mindre rum som ger platsen karaktär.