Rådhusgatan, Skövde
Stadsgata
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört påProjektroll
Uppfört

Info
Gestaltning och projektering
Tekniska kontoret, Skövde kommun
Räntfors arkitektur & landskap AB 1996 (etapp 1), Landskapsgruppen AB 2003 (etapp 2), Landskapsgruppen AB 2005 (etapp 3) och Grontmij AB 2007-08 (etapp 4)
Medverkande under Jan Räntfors (1), Ansvarig (2-4)
1996 (1), 2004 (2), 2006 (3) och 2008 (4)

Rådhusgatan uppfördes ursprungligen (1996) som en kombinerad buss-, cykel- och gågata. Busstrafiken lades om några år senare och ett parti av gatan är idag gågata. Gatan har genom åren rustats upp i hela sin längd förutom ett kvarter som återstår.