EXPO 2010, Shanghai
Paviljong

Förslaget belönades med ett Hedersomnämnande 2008.
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info

Intern idétävling, 2008
SWECO Architects
Privat, 2008
Ansvarig
-

I ett led att gestalta den Svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai 2010 utlystes en intern idétävling. Jag ville utmana en stelbent syn på arkitektur och få igång en diskussion kring vad en symbolbyggnad kan vara. Vad kan var mer symboliskt än en svensk viking?

Juryns motivering: "Ett vilt förslag som ställde idén om svensk symbolarkitektur på sin spets. Förslaget hjälpte juryn att diskutera i ett bredare perspektiv."