Mölndal centrum, Mölndal
Stadskärneutveckling
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll

Uppfört

Info
Gestaltningsprogram Mark
Mölndals kommun
SWECO Architects, 2008
Medverkande under PeGe Hillinge och Margareta Diedrich
Tidigast 2015

Mölndals centrum står inför en omfattande exploatering/förändring. Vårt uppdrag har varit att se över all mark i samband med detta; tex Brogatan, Mölndals Torg, nya bostadsgårdar och gator mm, mm.