Lerum centrum, Lerum
Stadskärneutveckling
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll

Uppfört

Info
Gestaltnings- och idéförslag
Lerums kommun
SWECO Architects, 2008-09
Ansvarig tillsammans med PeGe Hillinge och Margareta Diedrich
Tidigast 2012

Lerum vill utveckla sitt centrum i samband med att det nya resecentrumet kommer att byggas. Vårt arbete har bland annat tittat på möjligheter att förtäta och förändra centrumstrukturen. Tidiga idéer kring gator, torg, platser och en å-promenad har också redovisats.