Stortorget, Kungsbacka
Stadstorg
 
 
 
 
 
Uppdrag

Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Parallellt uppdrag (1998), Gestaltning och projekteringsunderlag (1999)
Kungsbacka kommun
Räntfors arkitektur & landskap AB, 1998-99
Ansvarig
2007/08

Torget gavs ett klassiskt uttryck, mycket beroende på torgmarknads och parkeringsmått. Rutornas storlek anpassades för att kunna hantera en stor flexibilitet av ytans användning. Den gamla kyrkoruinen markerades i beläggningen med svart skiffer. Två mindre byggnader föreslogs också för att hantera viss försäljning, toaletter och kyl/soprum.