Karlstad Universitetspark, Karlstad Universitet
Park och Torg
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltningsförslag
Akademiska Hus
Landskapsgruppen AB, 2004
Ansvarig
-

Förslaget bygger på den upplevelseförändring som uppstår för en betraktare i rörelse. Ett antal höga och smalkroninga träd placerades i ett rutnät vilka succesivt öppnar/stänger vyer/in- utblickar. Centralt föreslogs en öppen gräsmatta, "Campus epicentrum", framför det nya biblioteket.