Norra Smedjegatan, Karlskrona
Platsbildning / uteservering
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltning och projektering
Stadsbyggnadskontoret, Karlskrona kommun
SWECO Architects, 2008/09
Ansvarig tillsammans med Thorbjörn Andersson
Tidigast 2010

I närheten av Stortorget ligger ett antal verksamheter i bästa söder/västerläge. I åratla har dessa uteserveringar annordnats på temporära trädäck. Nu ville man se en permanent, stadsmässig lösning. Ett fåtal parkeringsplatser fick offras för att kunna tillskapa en generös upphöjd platsbildning.