LogPoint, Jönköping
Logistikområde
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Visions- och utvecklingsprogram
Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
SWECO Architects, 2008
Handläggare under PeGe Hillinge
Tidigast 2020

Söder om Jönköping, mellan Torsvik och Vaggeryd, planeras "LogPoint South Sweden" - ett enormt logistikområde. Att man når 80% av Sveriges befolkning inom en radie av 40 mil säger ganska mycket om det strategiska läget. Vårt arbete har visat på utvecklingsmöjligheter i ett mycket tidigt och övergripande skede.