Huskvarna centrum, Huskvarna
Centrumvision
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltnings- och idéförslag
Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
SWECO Architects, 2009
Ansvarig tillsammans med PeGe Hillinge och Margareta Diedrich
Tidigast 2012

Huskvarna har för avsikt att rusta upp stora delar av centrum inför sitt kommande jubileeum. Vi ombads att komma med ett gestaltnings- och idéförslag för en rad centrala områden och delar. Bland annat ingår en ny plats, Alf Henrikssons plats samt en ny åpark, vilken kommer att möta den bilburne besökaren.