Stenbocksgatan, Helsingborg
Evenemangsstråk
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltningsförslag
Stadsbyggnadskontoret, Helsingborgs stad
SWECO Architects, 2008
Handläggande under Thorbjörn Andersson
Tidigast 2012

Helsingborgs stad har för avsikt att se över hela evenemangsstråket i samband med att en ny multiarena skall byggas. Vårt arbete visade på utvecklingsmöjligheter, både i stort och smått. En viktig del i arbetet var stråkets avgränsningar i norr/söder, stråkets gemensamma golv, att ta hänsyn till alla verksamheter och byggnader utmed sträckan samt att inkorporera den hårt trafikerade Stenbocksgatan i en helhetslösning.