Torntorget, Halmstad
Torg
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltning och projekteringsunderlag
Tekniska kontoret, Halmstad kommun
Landskapsgruppen AB, 2004
Ansvarig
20007/08

Torntorget är visuellt en del av kajpromenaden och fick därför en utformning som stämmer väl överens med denna. Torget förhåller sig till, och orienterar sig runt, det gamla tornet har fått ett nytt innehåll. Torget gestaltades med flexibilitet och multianvändning som utgångspunkt. En ägogräns mitt över torget var tänkt att synliggöras med hjälp av bokstavsplattor. Dessa genomfördes aldrig.