Kårarp, Halmstad
Nytt verksamhetsområde utmed E6
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Landskapsanalys och visualisering
Halmstad kommun
Grontmij AB, 2006
Ansvarig
-

Ett nytt verksamhetsområde intill Halmstads norra avfart vid E6 planeras. Inför detaljplanearbetet beställdes en landskapsanalys och en visualisering av AJ produkters tänkta byggnadsvolym. Dagvattendammar föreslogs som ett gestaltningselement utmed vägrummet.