Gamletull, Halmstad
Kajpromenad

Projektet nominerades till 2008 års Sienapris
 
 
 
 
 
Uppdrag


Beställare
Utfört på


Projektroll
Uppfört

Info
Parallellt uppdrag (2001), Gestaltningsprogram (2002), Gestaltning och projekteringsunderlag (2003-2007)
Niklas Andersson, Tekniska kontoret, Halmstad
Räntfors arkitektur & landskap AB (2001-02) / Landskapsgruppen AB (2003-05) / Carl Bro AB (2005-07)
Ansvarig
Sista etappen under byggnation

Gamletull har fått en alldeles egen waterfront. Mer än 1.2 km platsgjutna betongmurar formar 3 "skivor" (h75cm) mellan vilka trappor och ramper löper. I den gröna skivan är mer än 100 000 scilla lökar planterade. Den blå explosionen i maj är magnifik. Byggkostnad ca 45 miljoner kronor. En animerad film togs fram 2002 för att övertyga tjänstemännen i ett kritiskt skede.