Grebbestad Strand, Grebbestad
Strandpromenad, badstrand, bryggor och parkering
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltningsförslag
Vägverket och Tanums kommun
SWECO Architects, 2009
Ansvarig tillsammans med PeGe Hillinge
Tidigast 2010

Strandvägen skall breddas med ny gång- och cykelbana. Samtidigt ses hela entré och strandområdet över. Här tillskapas bland annat en strandpromenad, en större badstrand, bryggdäck, parkeringsplatser och en ny gröning för lek och aktivitet.