SWECO, Göteborg
Gårdar
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltningsförslag
Vasakronan
SWECO Architects, 2008
Ansvarig tillsammans med Anna Samuelsson
2008/09

I samband med renovering av tätskit på två gårdar fick vi i uppdrag att lämna enkla skisser på ny utformning. 2D figurer i plåt/stål/gallerdurk genomfördes aldrig.