Skeppsbron, Göteborg
Gator, torg, gator, platser, parker och kajmiljö.
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltning och projektering av all allmän plats mark
Trafikkontoret, Göteborg
SWECO Architects, 2008 - pågående
Ansvarig teknikområde Mark
Tidigast 2012

-