Ryaverket, Göteborg
Reningsverk

Siennapriset 1998 samt Markbetongföreningens utemiljöpris 1999.
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Parallellt uppdrag, gestaltning och projektering
GRYAAB
Räntfors arkitektur & landskap AB, 1997-98
Ansvarig
1998

Ryaverket skulle bygga på sina bassänger och ville i samband med det se över hela sin yttre miljö. Projektet sträckte sig tom utanför verkets grindar. Färgsättning av betongväggar, räcken och allehanda detaljer ingick, förutom nya markmaterial, planteringar och entrémiljöer. Pål Svenssons "vattenport" byggdes upp i stål och testdes på Chalmers vattenlab i skala 1:1, innan utförande. I överliggaren flyter pingisbollar omkring för att få rätt flöde och strömmar, vilket i sin tur påverkar vattenridån.