Nya Rättsmedicin, Göteborg
Mark runt ny byggnad
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltning systemhandling
Akademiska Hus
SWECO Architects, 2009
Ansvarig
Tidigast 2010

Rättsmedicin skall få nya lokaler uppe på Medicinareberget. Byggnaden skall placeras i kuperad terräng vilket ställer krav på anpassning och smarta lösningar.