Kv Guldet, Göteborg
Kvarterstorg
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltning och projektering
Newsec
SWECO Architects, 2008
Ansvarig
2008

I samband med ombyggnad av lokaler i anslutning till kvarterstorget i Kv Guldet ville man ordna ytor för uteservering. Befintlig gångzon breddades genom att dra ihop gradänger ner mot gräsmattan. Stadsbyggnadskontoret skulle prompt ha rampen ned till den lägre nivån. Gestaltningsförslaget som togs fram innefattade hela torget. Endast delen direkt berörd av uteserveringen är genomförd.