Kungsportsplatsen och Harry Hjörnes plats, Göteborg
Stadstorg
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltning och projektering
Stadsbyggnads- och Trafikkontoret, Göteborg
Räntfors arkitektur & landskap AB, 1998-1999
Handläggare under Jan Räntfors
1999

Kungsportsplatsen och Harry Hjörnes plats har blivit två av Göteborgs livligaste stadsrum efter upprustningen. Borta är bilgator, cykelhav och märkliga trädäck. De tre trappstegen mot Östra Hamngatan kom till i anläggningskedet då de 100 mm tjocka granithällarna inte gick att skeva så som var tänkt från början. Lutningar på Harry Hjörnes plats understiger 0.5% men avvattningen fungerar pefekt. På Harry Hjörnes plats står en platan.