Korsvägen, Göteborg
Stads- och kollektivtrafiktorg

Projektet belönat med Hedersomnämnande 2002 (Vackra vägars pris).
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltning och projekteringsunderlag
Stadsbyggnads- och Trafikkontoret, Göteborg
Räntfors arkitektur & landskap AB, 1998-2000
Ansvarig/Handläggare under Jan Räntfors
2001

Korsvägen ingår som en del i "Kringen". Murarna ut mot biltrafiken var ursprungligen lägre och bredare men fick sin nuvarande form sent i projektet. Träden var tänkta att understryka och ge karaktär till platsen. De skulle spaljeras och formklippas för att bilda gröna skivor i luften. Så blev inte fallet. "Toppavslutningen" på spårvagnsmasterna specialritades och har använts i andra projekt, tex utmed Skånegatan och Mölndalsvägen.