Götatunneln, Göteborg
Infrastruktur
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare

Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltning och projekteringsunderlag
Stadsbyggnads- och Trafikkontoret, Göteborg samt Vägverket Region Väst
Räntfors arkitektur & landskap AB, 1995-97
Medverkande/Handläggande under Jan Räntfors
2006

I vårt uppdrag ingick att studera trafik- och stadsmiljön kring båda tunnelpåslagen. Murar, nivåer och möten studerades i modellform. Rondellen mellan Resecentrum och Götatunneln hade ursprungligen en inre dekoration i form av stora kvadratiska betongblock. "Operaparken" har inte realiserats.