Fredsgatan, Göteborg
Gågata
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltning och projektering
Stadsbyggnads- och trafikkontoret, Göteborg
Räntfors arkitektur & landskap AB, 2000-01
Ansvarig/Handläggande under Jan Räntfors
2001

På Fredsgatan har den röda mattan rullats ut för stadens flanörer. Den röda stenen är Älvdalskvartsit, den svarta Varpaisjärvi och den grå Kuru. De krav som ställdes på utförande (precision och fall) motsvarar inomhuskvalitet. Gågatan upplevs som oerhört slät - framför allt i de två södra kvarteren. Det norra hade besvärligare höjd/entréförhållanden. Provstenar beställdes med urfrästa spår för att fungera som ledstråk. Det genomfördes aldrig. Den svarta provstenen fungerar dock utmärkt som skrapgaller vid min privata entré.