Björkekärrs Terrass , Göteborg
Bostadsmiljö
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltning och förslagshandling.
NCC.
Landskapsgruppen AB, 2004-05
Ansvarig
2006

Kring 3 punkthus i besvärlig terräng har en upphöjd miljö skapats. Den stora höjdskillnaden har tagits upp i form av gabionmurar. Dessa kommer med tiden att täckas av murgröna. Projektet är utfört som totalentreprenad vilket tyvärr avspeglas i detaljer, lösningar och material.