Bastionsplatsen och Trädgårdsgatan, Göteborg
Stadstorg och gata
 
 
 
 
 
Uppdrag
Beställare
Utfört på
Projektroll
Uppfört

Info
Gestaltning och projektering.
Stadsbyggnads- och Trafikkontoret.
Räntfors arkitektur & landskap AB, 2001-02
Ansvarig
2002

Från att ha varit en bakgata är Trädgårdsgatan idag en levande stadsgata. Ett flertal butiker har etablerat sig sedan gångfartsgatan blev ett faktum. Bastionsplatsen som tidigare var en parkeringsyta har idag blivit en välbesökt plats i staden. Trafikytor kunde reduceras och ett mindre torg kunde utvecklas.