Tävlingar och parallella uppdrag 2010-1996
Storgatan, Mölndal
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2009
Beskrivning: Torg och kollektivtrafikplats
Beställare: Mölndals kommun
Utfört på: Sweco Architects
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med PeGe Hillinge och Lars Hansson
Resultat: Fortsatt uppdrag
Uppfört:
-
EXPO 2010, Shanghai
Uppdragstyp: Intern idétävling SWECO architects, 2008
Beskrivning: Svenska paviljongen
Beställare: -
Utfört på: SWECO Architects
Roll i projektet:
Ansvarig
Resultat: Internt Hedersomnämnande SWECO 2008
Uppfört: -
Täby torg, Täby
Uppdragstyp: Allmän arkitekttävling, 2007
Beskrivning: Stadstorg
Beställare: Täby kommun
Utfört på: Grontmij AB
Roll i projektet:
Ansvarig
Resultat: -
Uppfört: -
Ultuna, SLU, Uppsala
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2007
Beskrivning: Universitetsområde. Nytt djursjukhus och campusområde.
Beställare: Akademiska Hus (genom NFR arkitektkontor)
Utfört på: Grontmij AB
Roll i projektet:
Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med NFR arkitektkontor
Resultat: 2:a placering
Uppfört: -
Fristadstorget, Eskilstuna
Uppdragstyp: Allmän arkitekttävling, 2004-05
Beskrivning: Stadstorg
Beställare: Eskilstuna kommun
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Roll i projektet: Ansvarig
Resultat: Hedersomnämnande 2005
Uppfört: -
Kv Blåsenhus, Uppsala
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2004
Beskrivning: Stadsplanetävling
Beställare:
Akademiska Hus (genom NFR arkitektkontor)
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med NFR arkitektkontor
Resultat:
"Vinnare" ej utsedd
Uppfört: -
Kviberg, Göteborg
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2003
Beskrivning: Stadsplanetävling
Beställare: SBK, Göteborg (genom
Semrén & Månsson arkitektkontor)
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med Semrén & Månsson arkitektkontor
Resultat:
"Vinnare" ej utsedd
Uppfört: -
Kv Venus, Göteborg
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2002
Beskrivning: Stadsplanetävling
Beställare: SBK, Göteborg
(genom Semrén & Månsson arkitektkontor)
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med Semrén & Månsson
Resultat: "Vinnare" ej utsedd
Uppfört: -
Skyltprogram, Göteborg
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2002
Beskrivning: Skyltprogram
Beställare: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborg
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Ansvarig
Resultat: 2:a placering
Uppfört: -
Värtahamnen, Stockholm
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2002
Beskrivning: Stadsplanetävling
Beställare: Position Stockholm (genom Tengbom arkitekter)
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med Tengboms, Tyréns och FFNS
Resultat:
"Vinnare" ej utsedd
Uppfört: -
Torsviksverket, Jönköping
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2002
Beskrivning: Kraftvärmeverk
Beställare: Jönköpings kommun (genom Thelaus arkitekter)
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med Thelaus arkitekter
Resultat: 2:a placering
Uppfört: -
Gamletull, Halmstad
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2001
Beskrivning: Kajpromenad
Beställare: Tekniska kontoret, Halmstad
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Ansvarig
Resultat: Fortsatt uppdrag
Uppfört: Sista etappen 2009
Stora Torg, Kristianstad
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2001
Beskrivning: Stadstorg och boulevard
Beställare: Kristianstad kommun
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Ansvarig
Resultat: -
Uppfört: -
Munksjön, Jönköping
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2001
Beskrivning: Ny broförbindelse
Beställare: Jönköpings kommun (genom KHHR Rundquist arkitekter)
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med KHHR och Tyréns
Resultat: -
Uppfört: -
Gärstadverket, Linköping
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2001
Beskrivning: Kraftvärmeverk
Beställare: Tekniska verket, Linköping (genom Thelaus arkitekter)
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med Thelaus arkitekter
Resultat: 2:a placering
Uppfört: -
Svinesundsbron
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag (prekvalificering), 2000
Beskrivning: Ny broförbindelse
Beställare: Vägverket Sverige/Norge (genom Reinersten Engineering)
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Ansvarig landksapsarkitekt tillsammans med Selberg Arkitekter, Jos Holt och Reinertsen Engineering
Resultat: -
Uppfört: -
ASEA-torget, Västerås
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 2000
Beskrivning: Stadstorg
Beställare: SBK, Västerås Kommun
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Ansvarig
Resultat: Fortsatt uppdrag
Uppfört: 2005
Stortorget, Kungsbacka
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 1998
Beskrivning: Stadstorg
Beställare: Kungsbacka Kommun
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Ansvarig
Resultat: Fortsatt uppdrag
Uppfört:
-
Hamngatan, Eskilstuna
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 1997
Beskrivning: Stadsboulevard
Beställare: Eskilstuna Kommun
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Handläggande
Resultat: -
Uppfört: -
Ryaverket, Göteborg
Uppdragstyp: Parallellt uppdrag, 1996
Beskrivning: Reningsverk
Beställare: GRYAAB
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Roll i projektet: Medverkande/Handläggande
Resultat: Fortsatt uppdrag
Uppfört: 1998