På ritbordet:
Storgatan, Mölndal
Uppdragstid: 2010-pågående
Uppdragstyp: Gestaltning / Förprojektering
Beskrivning: Torg och kollektivtrafikplats
Uppfört: Tidigast 2011
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Mölndals kommun
Kontaktperson: Lars-Erik
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt
Mölndals centrum, Mölndal
Uppdragstid: 2010-pågående
Uppdragstyp: Gestaltningsprogram (revidering/nya förutsättningar)
Beskrivning: Centrumupprustning / Stadskärneutveckling
Uppfört: Tidigast 2012
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Mölndals kommun
Kontaktperson: Leif Fred, Stadsbyggnadskontoret
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt under PeGe Hillinge
Norra länken, Stockholm
Uppdragstid: 2010-pågående
Uppdragstyp: Tunnelgestaltning / projektering
Beskrivning: Tunnelutsmyckning
Uppfört: Tidigast 2015
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Vägverket
Kontaktperson: Johan Björkman
Roll i projektet: Projektteam tillsammans med Margareta Diedrich, PeGe Hillinge och Pål Svensson
Rättsmedicin, Göteborg
Uppdragstid: 2010-pågående
Uppdragstyp: Projektering
Beskrivning: Mark runt nya Rättsmedicin
Uppfört: Tidigast 2013
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Akademiska Hus
Kontaktperson: Lennart Westling
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt
Skeppsbron, Göteborg
Uppdragstid: 2008-pågående
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Gator, torg, parker och kajmiljö
Uppfört: Tidigast 2014
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Trafikkontoret, Göteborg
Kontaktperson: Klas Thorén
Roll i projektet: Ansvarig delområde Mark
 
Projektlista 2010-1995
Uvån, Hagfors
Uppdragstid: 2010
Uppdragstyp: Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Ny brygga
Uppfört: Tidigast 2010
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Hagfors kommun
Kontaktperson: Leif Nilsson
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt
Butängen, Norrköping
Uppdragstid: 2010
Uppdragstyp: Stadsplanering / Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Ny stadsdelspark och torg
Uppfört: Tidigast 2020
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Norrköpings kommun
Kontaktperson: Lisa Rehnström
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med PeGe Hillinge
Tändsticksplan, Jönköping
Uppdragstid: 2010
Uppdragstyp: Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Ny plats/torgbildning
Uppfört: Tidigast 2013
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Jönköpings kommun
Kontaktperson: Thomas Sandahl
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med PeGe Hillinge
Östra Hamnplan, Lidköping
Uppdragstid: 2010
Uppdragstyp: Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Ny brygga och nytt Café/Restaurang/Butik
Uppfört: Tidigast 2011
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Lidköpings kommun
Kontaktperson: Christian Frisenstam
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med Margareta Diedrich
Stadsträdgården, Lidköping
Uppdragstid: 2010
Uppdragstyp: Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Nytt Orangeri och café
Uppfört: Tidigast 2011
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Lidköpings kommun
Kontaktperson: Christian Frisenstam
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med Margareta Diedrich och PeGe Hillinge
Å-parken, Huskvarna
Uppdragstid: 2009-2010
Uppdragstyp: Projektering
Beskrivning: Gångpassage, brofäste, bryggor mm
Uppfört: Tidigast 2011
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Jönköpings kommun
Kontaktperson: Jenny Larsson
Roll i projektet: Medverkande under PeGe Hillinge
Bronäs, Ulricehamn
Uppdragstid: 2009-2010
Uppdragstyp: Stadsplanering / Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Gestaltningsprogram / Underlag för detaljplan
Uppfört: Tidigast 2015
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Ulricehamns kommun
Kontaktperson: Håkan Jacobsson
Roll i projektet: Medverkande landskapsarkitekt
Gamla stadens Torg, Lidköping
Uppdragstid: 2009
Uppdragstyp: Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Torg
Uppfört: Tidigast 2011
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Lidköpings kommun
Kontaktperson: Christian Frisenstam
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt
Floda centrum, Floda
Uppdragstid: 2009
Uppdragstyp: Idéförslag / Modellstudie
Beskrivning: Centrumutveckling
Uppfört: Tidigast 2020
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Lerums kommun
Kontaktperson: Lerums kommun
Roll i projektet: Medverkande
Norra länken, Stockholm
Uppdragstid: 2009
Uppdragstyp: Modellstudie
Beskrivning: Tunnelutsmyckning
Uppfört: Tidigast 2020
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Vägverket
Kontaktperson: Johan Björkman
Roll i projektet: Medverkande under PeGe Hillinge
Östra kajen, Jönköping
Uppdragstid: 2009
Uppdragstyp: Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Bostadsgård
Uppfört: Tidigast 2011
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Länsförsäkringar
Kontaktperson: Thorbjörn Tjäder
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt tillsammans med PeGe Hillinge och Margareta Diedrich
Nordstadstorget, Nordstan, Göteborg
Uppdragstid: 2009
Uppdragstyp: Idéförslag / Modellstudie
Beskrivning: Visionsarbete
Uppfört: Tidigast 2010
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Nordstan
Kontaktperson: Anders Larsson, Nordstan
Roll i projektet: Medverkande under PeGe Hillinge
Nordens Ark, Tanum
Uppdragstid: 2009
Uppdragstyp: Modellstudie / typografi
Beskrivning: Typsnitt och placering av text på skulptur
Uppfört: 2009
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Pål Svensson
Kontaktperson: Pål Svensson
Roll i projektet: Medverkande under Pål Svensson
Fisktorget, Karlskrona
Uppdragstid: 2009
Uppdragstyp: Projekteringsunderlag
Beskrivning: Hotellentré och del av torg
Uppfört: Tidigast 2010
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Karlskrona kommun
Kontaktperson: Jan-Anders Glantz, Karlskrona kommun
Roll i projektet: Handläggande under Thorbjörn Andersson
Nya Rättsmedicin, Göteborg
Uppdragstid: 2009
Uppdragstyp: Gestaltning / Systemhandling
Beskrivning: Mark kring Nya Rättsmedicin
Uppfört: Tidigast 2012
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Akademiska Hus
Kontaktperson: Lennart Westling, Akademiska Hus
Roll i projektet: Ansvarig
Strandpromenad, Grebbestad
Uppdragstid: 2009
Uppdragstyp: Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Strandpromenad, bad och grönyta
Uppfört: Tidigast 2011
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Tanums kommun
Kontaktperson: Kenneth Eriksson, Tanums kommun
Roll i projektet: Ansvarig tillsammans med PeGe Hillinge
Huskvarna centrum, Huskvarna
Uppdragstid: 2009
Uppdragstyp: Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Centrumvision / Stadskärneutveckling
Uppfört: Tidigast 2012
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Jönköping
Kontaktperson: Jenny Larsson, Jönköpings kommun
Roll i projektet: Ansvarig tillsammans med PeGe Hillinge och Margareta Diedrich
Villa, Göteborg
Uppdragstid: 2009
Uppdragstyp: Gestaltningsförslag
Beskrivning: Trädgård
Uppfört: 2009/10
Utfört på: SWECO Architects
Roll i projektet: Ansvarig
Norra Smedjegatan, Karlskrona
Uppdragstid: 2008/09
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Uteservering / platsbildning
Uppfört: Tidigast 2010
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Karlskrona kommun
Kontaktperson: Jan-Anders Glantz, Karlskrona kommun
Roll i projektet: Ansvarig tillsammans med Thorbjörn Andersson
Stortorget, Karlskrona
Uppdragstid: 2008/09
Uppdragstyp: Gestaltning / Höjdsättningsprinciper
Beskrivning: Stadstorg
Uppfört: Tidigast 2012
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Karlskrona kommun
Kontaktperson: Jan-Anders Glantz, Karlskrona kommun
Roll i projektet: Handläggande under Thorbjörn Andersson
"Solgatan", Karlskrona
Uppdragstid: 2008/09
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Stråk intill torg
Uppfört: Tidigast 2010
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Karlskrona kommun
Kontaktperson: Jan-Anders Glantz, Karlskrona kommun
Roll i projektet: Handläggande under Thorbjörn Andersson
Lerums centrum, Lerum
Uppdragstid: 2008/09
Uppdragstyp: Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Centrumvision / Stadskärneutveckling
Uppfört: Tidigast 2012
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Lerums kommun
Kontaktperson: Hanna Kaplan, Lerums kommun
Roll i projektet: Ansvarig tillsammans med PeGe Hillinge och Margareta Diedrich
Kyrko- och Storgatan, Skövde
Uppdragstid: 2008
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Stadsgator
Uppfört: 2009
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Tekniska kontoret, Skövde Kommun
Kontaktperson: Stig Johansson, Skövde Kommun
Roll i projektet: Ansvarig
Stenbocksgatan, Helsingborg
Uppdragstid: 2008
Uppdragstyp: Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Evenemangsstråk / Stadsgata
Uppfört: Tidigast 2012
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Helsingborgs stad
Kontaktperson: Lars Nilsson, Stadsbyggnadskontoret
Roll i projektet: Handläggande under Thorbjörn Andersson
Mölndals centrum, Mölndal
Uppdragstid: 2008
Uppdragstyp: Gestaltningsprogram
Beskrivning: Centrumupprustning / Stadskärneutveckling
Uppfört: Tidigast 2012
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Mölndals kommun
Kontaktperson: Leif Fred, Stadsbyggnadskontoret
Roll i projektet: Handläggande under PeGe Hillinge
LogPoint South Sweden, Jönköping
Uppdragstid: 2008
Uppdragstyp: Visionsprogram
Beskrivning: Logistikområde (nationell betydelse)
Uppfört: Tidigast 2020
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Jönköping
Kontaktperson: Bertil Gustafson, Trafikkontoret
Roll i projektet: Handläggande under PeGe Hillinge
SWECO gårdar, Göteborg
Uppdragstid: 2008
Uppdragstyp: Gestaltningsförslag
Beskrivning: Gårdar
Uppfört: 2008/09
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Vasakronan, Göteborg
Kontaktperson: Roddy Carlsson
Roll i projektet: Ansvarig tillsammans med Anna Samuelsson
Brf Rosa Huset, Göteborg
Uppdragstid: 2008
Uppdragstyp: Gestaltningsförslag
Beskrivning: Bostadsgård
Uppfört: -
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Brf Rosa Huset, Göteborg
Kontaktperson: -
Roll i projektet: Ansvarig tillsammans med PeGe Hillinge
Skeppsbron, Göteborg
Uppdragstid: 2008-pågående
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Gator, torg, parker och kajmiljö
Uppfört: Tidigast 2012
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Trafikkontoret, Göteborg
Kontaktperson: Klas Thorén, Trafikkontoret
Roll i projektet: Ansvarig Mark
Kv Guldet, Göteborg
Uppdragstid: 2008
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Förgårdsmark intill kvarterstorg
Uppfört: 2008
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: SEB
Kontaktperson: -
Roll i projektet: Ansvarig
Slussen, Trollhättan
Uppdragstid: 2008
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Kajplan i slussområde
Uppfört: Tidigast 2010
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Sjöfartsverket, Trollhättan
Kontaktperson: Sven Johansson, Sjöfartsverket
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt
Kampenhof, Uddevalla
Uppdragstid: 2008
Uppdragstyp: Idéförslag
Beskrivning: Torg framför Resecentrum
Uppfört: -
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Västtrafik
Kontaktperson: -
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt
Kv Galaxen, Partille
Uppdragstid: 2008
Uppdragstyp: Gestaltning och systemhandling
Beskrivning: Bostadsgård
Uppfört: Under uppförande
Utfört på: Sweco Architects
Beställare: Partillebo
Kontaktperson: -
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt
Rådhusgatan, etapp 4, Skövde
Uppdragstid: 2008
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Stadsgata
Uppfört: 2008
Utfört på: Grontmij AB
Beställare: Tekniska kontoret, Skövde
Kontaktperson: Stig Johansson, Skövde Kommun
Roll i projektet: Ansvarig landskapsarkitekt
Älvegårdens förskola, Torslanda, Göteborg
Uppdragstid: 2007-08
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Förskola
Uppfört:
2008/09
Utfört på: Grontmij AB
Beställare: Lokalsekretariatet, Göteborg.
Kontaktperson: ---

Roll i projektet: Ansvarig
landskapsarkitekt
Rådhus-, Kyrko- och Storgatan, Skövde
Uppdragstid: 2007-08
Uppdragstyp: Gestaltning
Beskrivning: Stadsgator
Uppfört:
2008/09
Utfört på: Grontmij AB
Beställare: Tekniska kontoret, Skövde Kommun
Kontaktperson: Stig Johansson, Skövde Kommun

Roll i projektet: Ansvarig
Villa Pilebo, Timmervik
Uppdragstid: 2007-08
Uppdragstyp: Gestaltning (hus)
Beskrivning: Villa
Uppfört: 2008/09
Utfört på: Privat
Beställare: Familjen Pilebo
Kontaktperson: Niklas Pilebo
Roll i projektet: Ansvarig
Akademiska Hus, Chalmers, Göteborg
Uppdragstid: 2007
Uppdragstyp: Gestaltningsförslag
Beskrivning: Högskola/utemiljö
Uppfört: -
Utfört på: Grontmij AB
Beställare: Nordstrand, Frisenstam och Rung arkitekter
Kontaktperson: Christian Frisenstam, Nordstrand, Frisenstam och Rung arkitekter
Roll i projektet: Ansvarig landskap under Christian Frisenstam
Villa Frisenstam, Göteborg
Uppdragstid: 2007
Uppdragstyp: Gestaltning
Beskrivning: Trädgård
Uppfört: 2007
Utfört på: Privat
Beställare: Christian Frisenstam
Kontaktperson: Christian Frisenstam
Roll i projektet: Ansvarig
Borås Högskola, Borås
Uppdragstid: 2007
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Högskola/utemiljö
Uppfört: 2008
Utfört på: Grontmij AB
Beställare: Akademiska Hus genom Nordstrand, Frisenstam och Rung arkitekter
Kontaktperson: Christian Frisenstam, Nordstrand, Frisenstam och Rung arkitekter
Roll i projektet: Ansvarig
Sialkot, Pakistan
Uppdragstid: 2007
Uppdragstyp: Gestaltning / Idéförslag
Beskrivning: Universitetsområde (275 HA) /utemiljö
Uppfört:
Tidigast 2020
Utfört på: Grontmij AB
Beställare: Akademiska Hus genom Nordstrand, Frisenstam och Rung arkitekter
Kontaktperson: Christian Frisenstam,
Nordstrand, Frisenstam och Rung arkitekter

Roll i projektet: Ansvarig
landskap under Christian Frisenstam
Staketgatan, Skövde
Uppdragstid: 2006-07
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Stadsgata
Uppfört:
2008
Utfört på: Carl Bro AB
Beställare: Tekniska kontoret, Skövde Kommun
Kontaktperson: Stig Johansson, Skövde Kommun

Roll i projektet: Ansvarig
Kv Diana, Skövde
Uppdragstid: 2006-07
Uppdragstyp: Gestaltning och förfrågningshandlingar
Beskrivning: Bostäder/utemiljö
Uppfört: Projekt lagt i malpåse 2008
Utfört på: Carl Bro AB
Beställare: Tekniska kontoret, Skövde Kommun
Kontaktperson: Ingemar Linusson, Skövde Kommun

Roll i projektet: Ansvarig
Kårarp, Halmstad
Uppdragstid: 2006
Uppdragstyp: Landskapsanalys och visualisering
Beskrivning: Industriområde
Uppfört: -
Utfört på: Carl Bro AB
Beställare: Byggnadskontoret, Halmstad kommun
Kontaktperson: Mattias Bjellvi, Halmstad kommun
Roll i projektet: Ansvarig
Nol Teknikpark (fd Tudor), Nol
Uppdragstid: 2006
Uppdragstyp: Visionsarbete
Beskrivning: Industriområde
Uppfört: -
Utfört på: Carl Bro AB, i samarbete med Nordstrand, Frisenstam och Rung arkitektkontor.
Beställare: Svenska Hus, Region Väst
Kontaktperson: Michael Olson, Svenska Hus
Roll i projektet: Ansvarig
landskap under Christian Frisenstam
St Sigfridsgatan, Skövde
Uppdragstid: 2006
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Gårdsgata
Uppfört: 2007
Utfört på: Carl Bro AB
Beställare: Tekniska kontoret, Skövde Kommun
Kontaktperson: Ove Karlsson, Skövde Kommun

Roll i projektet: Ansvarig
Örsviken, Billdal
Uppdragstid: 2006-07
Uppdragstyp: Gestaltning, projektering och visualisering
Beskrivning: Villaområde
Uppfört: 2007/08
Utfört på: Carl Bro AB
Beställare: A-hus, Kungsbacka
Kontaktperson: Glenn Hellrand, A-hus
Roll i projektet: Ansvarig
Gamletull, Halmstad
Uppdragstid: 2005-07
Uppdragstyp: Uppföljning och mindre förändringar/förbättringar
Beskrivning: Kajpromenad
Uppfört:
2005-09.
Utfört på: Carl Bro AB
Beställare: Tekniska kontoret, Halmstad kommun
Kontaktperson: Niklas Andersson, Tekniska kontoret, Halmstad
Roll i projektet: Ansvarig
Rådhusgatan (etapp 3)/Stationsgatan, Skövde
Uppdragstid: 2005
Uppdragstyp: Gestaltning
Beskrivning: Stadsgator
Uppfört: 2006 (Rådhusgatan)
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare:
Tekniska kontoret, Skövde Kommun
Kontaktperson: Ove Karlsson, Skövde Kommun
Roll i projektet: Ansvarig
Inventering och Analys, Klippan, Göteborg
Uppdragstid: 2005
Uppdragstyp: Inventering och analys
Beskrivning: Stadsdelsutveckling
Uppfört: -
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: Klippan Kulturfastigheter
Kontaktperson: Ewa Vasilis, Klippan Kulturfastigheter
Roll i projektet: Ansvarig
Kontor, Klippan, Göteborg
Uppdragstid: 2005
Uppdragstyp: Gestaltning
Beskrivning: Kontor/utemiljö
Uppfört: 2006
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: Klippan Kulturfastigheter
Kontaktperson: Ewa Vasilis, Klippan Kulturfastigheter
Roll i projektet: Ansvarig
Bostäder, Klippan, Göteborg
Uppdragstid: 2005
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Gata och parkering
Uppfört: 2006
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: PEAB
Kontaktperson: Anders Johansson, PEAB
Roll i projektet: Ansvarig
Gamletull, Halmstad
Uppdragstid: 2004-05
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Kajpromenad
Uppfört:
2005-09.
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: Tekniska kontoret, Halmstad kommun
Kontaktperson: Niklas Andersson, Tekniska kontoret, Halmstad
Roll i projektet: Ansvarig
Björkekärrs Terass, Göteborg
Uppdragstid: 2004-05
Uppdragstyp: Förslagshandlingar
Beskrivning: Bostadsgård / Närmiljö
Uppfört: 2006
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: NCC, Göteborg
Kontaktperson: Bruno Ekhed, NCC
Roll i projektet: Ansvarig
Torntorget, Halmstad
Uppdragstid: 2004
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Stadsdelstorg
Uppfört: 2008
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: Tekniska kontoret, Halmstad
Kontaktperson: Niklas Andersson, Tekniska kontoret, Halmstad
Roll i projektet: Ansvarig
Karlstad Universitetspark
Uppdragstid: 2004
Uppdragstyp: Gestaltningsförslag
Beskrivning: Park och Torg
Uppfört: -
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: Akademiska Hus i Göteborg AB
Kontaktperson: Bertil Persson, Akademiska Hus
Roll i projektet: Ansvarig
Aseatorget, Västerås
Uppdragstid: 2004
Uppdragstyp: Gestaltningsbearbetning och kostnadskalkyl
Beskrivning: Stadstorg
Uppfört: 2005
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: SBK Västerås
Kontaktperson: Gunilla Åkerman, SBK Västerås
Roll i projektet: Ansvarig
Bostäder, Klippan, Göteborg
Uppdragstid: 2003-2005
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Bostadsgård
Uppfört: 2006/07
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: Semrén & Månsson arkitektkontor
Kontaktperson: Tommy Peterson, Semrén & Månsson arkitektkontor
Roll i projektet: Ansvarig
Hus 21, Karlstad Universitet
Uppdragstid: 2003-2004
Uppdragstyp: Gestaltning och systemhandlingar
Beskrivning: Universitet/utemiljö
Uppfört: 2008
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: Akademiska Hus i Göteborg AB
Kontaktperson: Bertil Persson, Akademiska Hus
Roll i projektet: Ansvarig
Brf Askungen, Göteborg
Uppdragstid: 2003
Uppdragstyp: Gestaltning
Beskrivning: Bostadsgård
Uppfört: 2004
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: Brf Askungen
Kontaktperson: Brf Askungen
Roll i projektet: Ansvarig
Göteborgs Galoppbana
Uppdragstid: 2003
Uppdragstyp: Tidig banlayout av 18-håls golfbana
Beskrivning: Golfbana
Uppfört: -
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: Göteborgs Galoppbana
Kontaktperson: Göteborgs Galoppbana
Roll i projektet: Ansvarig
Rådhusgatan (etapp 2), Skövde
Uppdragstid: 2003
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Stadsgata
Uppfört: 2004

Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: Ove Karlsson, Skövde Kommun
Kontaktperson: Ove Karlsson, Skövde Kommun
Roll i projektet: Ansvarig
St Helenakyrkan, Skövde
Uppdragstid: 2003
Uppdragstyp: Gestaltningsförslag
Beskrivning: Kyrkoplan
Uppfört: -

Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: Lars Melder, Svenska Kyrkan i Skövde
Kontaktperson: Lars Melder, Svenska Kyrkan i Skövde
Roll i projektet: Ansvarig
Gamletull, Halmstad
Uppdragstid: 2003
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Kajpromenad
Uppfört:
2005-09.
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Beställare: Tekniska kontoret, Halmstad
Kontaktperson: Niklas Andersson, Tekniska kontoret, Halmstad
Roll i projektet: Ansvarig
Hildedal trädgårdsstad, Göteborg
Uppdragstid: 2002
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Gator och parker
Uppfört: 2006
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: TK, Göteborg
Kontaktperson: Klas Thorén, Trafikkontoret, Göteborg
Roll i projektet: Ansvarig
Gamletull, Halmstad
Uppdragstid: 2001-02
Uppdragstyp: Gestaltningsprogram
Beskrivning: Kajpromenad
Uppfört:
2005-09.
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Tekniska kontoret, Halmstad
Kontaktperson: Niklas Andersson, Tekniska kontoret, Halmstad
Roll i projektet: Ansvarig
Trädgårdsgatan/Bastionsplatsen, Göteborg
Uppdragstid: 2001-02
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Gårdsgata och stadstorg
Uppfört: 2002
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: SBK/TK, Göteborg
Kontaktperson: Klas Thorén, Trafikkontoret, Göteborg
Roll i projektet: Ansvarig
Kv Fregatten, Göteborg
Uppdragstid: 2001
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Bostadsgård
Uppfört: 2002
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Semrén & Månsson arkitektkontor AB, Göteborg
Kontaktperson: Magnus Månsson, Semrén & Månsson arkitektkontor AB, Göteborg
Roll i projektet: Ansvarig
Nils Ericsonsplatsen, Göteborg
Uppdragstid: 2001
Uppdragstyp: Gestaltningsförslag
Beskrivning: Entrétorg
Uppfört: -
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: SBK, Göteborg
Kontaktperson: Göran Wallin, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
Roll i projektet: Ansvarig
Olof Palmes Plats, Göteborg
Uppdragstid: 2001
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Stadstorg
Uppfört: -
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: SBK, Göteborg
Kontaktperson: Göran Wallin, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
Roll i projektet: Ansvarig
Kilsgatan, Göteborg
Uppdragstid: 2001-02
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Stadsgata
Uppfört: 2002
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Skanska, Göteborg
Kontaktperson: Björn Mattsson, Skanska, Göteborg
Roll i projektet: Ansvarig
Kv Kopparn, Göteborg
Uppdragstid: 2001-02
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Kontor/utemiljö
Uppfört: 2002
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Skanska, Göteborg
Kontaktperson: Björn Mattsson, Skanska, Göteborg
Roll i projektet: Ansvarig
Gulbergstrand, Göteborg
Uppdragstid: 2000-01
Uppdragstyp: Gestaltningsprogram
Beskrivning: Stadsdelsutveckling
Uppfört: -
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Skanska, Göteborg
Kontaktperson: Björn Mattsson, Skanska, Göteborg
Roll i projektet: Ansvarig
Kv Tennet, Gemensamhetsanläggning, Göteborg
Uppdragstid: 2000-02
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Kontor/utemijlö
Uppfört: 2002
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Skanska/Platzer, Göteborg
Kontaktperson: Björn Mattsson, Skanska, Göteborg / Bengt Brandeby, Platzer, Göteborg
Roll i projektet: Ansvarig
Kungsportsplatsen, hållplats, Göteborg
Uppdragstid: 2000
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Stadsrum och hållplats
Uppfört: 2001
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: SBK, Göteborg
Kontaktperson: Göran Wallin, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
Roll i projektet: Ansvarig
Aseatorget, Västerås
Uppdragstid: 2000
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Stadstorg
Uppfört: 2005
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Västerås kommun
Kontaktperson: Gunilla Åkerman, Stadsbyggnadskontoret, Västerås
Roll i projektet: Ansvarig
Östra Hamngatan, Göteborg
Uppdragstid: 2000
Uppdragstyp: Gestaltningsförslag
Beskrivning: Stadsgata med spårvagn
Uppfört: 2001
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: SBK, Göteborg
Kontaktperson: Lars Hansson, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
Roll i projektet: Ansvarig
Fredsgatan, Göteborg
Uppdragstid: 2000-01
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Gågata
Uppfört: 2001
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: SBK/TK, Göteborg
Kontaktperson: Lennarth Karlsson, Trafikkontoret, Göteborg
Roll i projektet: Handläggande/Ansvarig
under Jan Räntfors
Kungsportsplatsen / Harry Hjörnes Plats, Göteborg
Uppdragstid: 1998-99
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Stadstorg
Uppfört: 1999
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Kungsbacka kommun
Kontaktperson: Björn Larsson, Trafikkontoret, Göteborg
Roll i projektet: Handläggande
under Jan Räntfors
Stortorget, Kungsbacka
Uppdragstid: 1999
Uppdragstyp: Gestaltning
Beskrivning: Stadstorg
Uppfört: -
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Kungsbacka kommun
Kontaktperson: Kjell Ingård, Kungsbacka kommun
Roll i projektet: Ansvarig
Korsvägen, Göteborg
Uppdragstid: 1998-00
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Stadstorg och kollektivtrafikplats
Uppfört: 2001
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: SBK/TK, Göteborg
Kontaktperson: Lars-Olof Andersson, Trafikkontoret, Göteborg
Roll i projektet: Handläggande/Ansvarig
under Jan Räntfors
Utmärkelse: Projektet belönat med Hedersomnämnande 2002 (Vackra vägars pris). Tilldelat Jan Räntfors/Henrik Fogelklou
Skånegatan, Göteborg
Uppdragstid: 1998-00
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Stadsboulevard med spårvagn
Uppfört: 2003
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: SBK/TK, Göteborg
Kontaktperson: Lars-Olof Andersson, Trafikkontoret, Göteborg
Roll i projektet: Medverkande/Handläggande
under Jan Räntfors
Ryaverket, Göteborg
Uppdragstid: 1997-98
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Reningsverk/utemiljö
Uppfört: 1998
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: GRYAAB, Göteborg
Kontaktperson: Lennart Ekfjorden, GRYAAB, Göteborg
Roll i projektet: Medverkande/Handläggande
under Jan Räntfors
Utmärkelse: Projektet belönat med Siennapriset 1998 samt Markbetongföreningens utemiljöpris 1999. Tilldelat Jan Räntfors
Järntorget, Göteborg
Uppdragstid: 1996-99
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Stadstorg och kollektivtrafikplats
Uppfört: 1999
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: SBK/TK, Göteborg
Kontaktperson: Lars Hansson, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
Roll i projektet: Medverkande
under Jan Räntfors
Eksjö bibliotek, Eksjö
Uppdragstid: 1998
Uppdragstyp: Gestaltning
Beskrivning: Bibliotek/utemiljö
Uppfört: 1999
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: FFNS, Göteborg
Kontaktperson: Peter Jansson, FFNS, Göteborg
Roll i projektet: Handläggande
under Jan Räntfors
Chalmers Innovation Center, Göteborg
Uppdragstid: 1997-98
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Kontor/gårdsmiljö
Uppfört: 1998
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: CK, Göteborg
Kontaktperson: Carl-Erik Wikner, Arkitektlaget, Göteborg
Roll i projektet: Handläggande
under Jan Räntfors
Långgatan, Skövde
Uppdragstid: 1997
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Stadsgata
Uppfört: 2000
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Skövde kommun
Kontaktperson: Ove Karlsson, Skövde kommun
Roll i projektet: Handläggande
under Jan Räntfors
Rådhusgatan, Skövde
Uppdragstid: 1996
Uppdragstyp: Gestaltning och projektering
Beskrivning: Stadsgata
Uppfört: 1996
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Skövde kommun
Kontaktperson: Ove Karlsson, Skövde kommun
Roll i projektet: Medverkande/Handläggande
under Jan Räntfors
Götatunneln, Göteborg
Uppdragstid: 1995-97
Uppdragstyp: Gestaltning och projekteringsunderlag
Beskrivning: Trafikområden
Uppfört: 2006
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
Kontaktperson: Göran Wallin, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
Roll i projektet: Medverkande/Handläggande
under Jan Räntfors
Fula och störande vägmiljöer i Region Väst
Uppdragstid: 1996
Uppdragstyp: Utredning/rapport
Beskrivning: Skrift
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Vägverket Region Väst
Kontaktperson: Hans Utstrand, Vägverket Region Väst
Roll i projektet: Handläggande
under Jan Räntfors
Rv45 och Norge-/Vänernbanan, Ale kommun
Uppdragstid: 1996-99
Uppdragstyp: Gestaltningsprogram
Beskrivning: Infrastruktur
Uppfört: Påbörjades 2007
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
Beställare: Ale kommun, Vägverket Region Väst samt Banverket
Kontaktperson: Stadsarkitekt Bert Andersson, Ale kommun
Roll i projektet: Medverkande/Handläggande
under Jan Räntfors