Uppmärksammade projekt
Kajpromenaden Gamletull, Halmstad
Uppdragstyp: Projekt 2001-07
Beskrivning: Kajpromenad
Utmärkelse: Nominering till 2008 års "Sienapris"
Tilldelat: -
Utfört på: Räntfors arkitketur & landskap AB, Landskapsgruppen AB, Grontmij AB.
Fristadstorget, Eskilstuna
Uppdragstyp: Öppen internationell tävling november 2004
Beskrivning: Stadstorg
Utmärkelse: Hedersomnämnande mars 2005
Tilldelat: Henrik Fogelklou
Utfört på: Landskapsgruppen AB
Korsvägen, Göteborg
Uppdragstyp: Projekt 1998-2000
Beskrivning: Stadstorg/kollektivtrafikplats
Utmärkelse: Hedersomnämnande nov 2002, "Vackra Vägars pris"

Tilldelat: Jan Räntfors / Henrik Fogelklou
Utfört på: Räntfors arkitektur & landskap AB
 
Tidskrifter och tidningar
Arkitektur, nr 3, 2009
Typ av artikel: Projektrepotage
Ämne:
Kajpromenaden, Gamletull, Halmstad
PDF: Artikel ur Arkitektur nummer 3, 2009
Strömstad Nya Tidning, 23/4, 2009
Typ av artikel: Nyhetsrepotage
Ämne:
Grebbestad Strand
GT/Expressen/Kvällsposten, 17/4, 2009
Typ av artikel: Nyhetsrepotage
Ämne:
Grebbestad Strand
Hallandsposten, 29 augusti, 2002
Typ av artikel: Nyhetsrepotage
Ämne:
Kajpromenaden, Gamletull, Halmstad
Area, nr 1 "Särskild Stad", 2002
Typ av artikel: Projekt på gång
Ämne:
Kajpromenaden, Gamletull, Halmstad
 
Göteborgsposten 2006-05-17
  Debatten om Heden går för fort

Kommunfullmäktiges beslut att genomföra en arkitekttävling måste spontant applåderas. Äntligen tar man framtida visioner om stadens mellanrum på allvar. Äntligen inser man att det är dags att belysa och studera Heden utifrån olika infallsvinklar och inte minst utifrån olika professioner. Det finns dock en uppenbar fara att det går för fort.

I den pågående debatten är en av de stora frågorna om vi skall tillåta exploatering eller inte på Heden. Frågan måste i detta skede betraktas som absolut - antingen tillåter man exploatering, eller så gör man det inte. Graden av exploatering bör inte diskuteras innan den absoluta frågan är avgjord. En tydlig vilja - en vision - bör formas innan vi fördjupar oss i finansieringsteorier. Låt inte exploatering vara en självskriven förutsättning utan att först angripa alternativa lösningar och eller/angreppssätt.

Staden som fysisk betraktelse utgörs av mellanrum. Det är i dessa vi rör oss och upplever vår omgivning. Mellanrummen är den viktigaste källan till mentala bilder, känslor och uppfattningar. Trots denna självklarhet kan man konstatera att det traditionellt enbart är de stora renodlade arkitektföretagen som anses intressanta i stadsbyggnadssammanhang. Varför tror man blint att alla svar finns inom denna kategori av företag, till exempel vid inbjudan till diskussion om Avenyn och Södra älvstranden 05/06? Professioner med adekvat utbildning och erfarenhet riskerar genomgående att utestängas eller marginaliseras.

Visioner kring Heden bör genomföras i en rad steg och inte genom en hastigt genomförd tävling. Utifrån mångfald och idérikedom är en öppen idétävling att föredra utan någon egentlig vinnare. Alla förslag presenteras sedan för göteborgarna så att de kan rösta, lämna sina synpunkter och kommentarer. Utifrån dessa kan sedan en eller flera huvudidéer formas för att landa i ett "huvudprogram för Heden".

Det är först vid en väl definierad uppgift som regelrätta öppna tävlingar kan genomföras. Dessa bör dessutom vara nedbrutna i mindre avgränsade tävlingar - separera byggnad från mellanrum! I traditionella stadsbyggnadstävlingar finns en stor risk att fasader och planlösningar hamnar i centrum för intresset, varvid mellanrummen förbises. Den mellanrumslösning som råkar vara vidhängd vinnande förslag är sällan den bästa, vi har sett det så många gånger förut - man köper grisen i säcken.

Kanske är det dags att tänka till, att eftersträva bättre helhetslösningar genom att respektera alla de olika professioner som arbetar med stadsplanering? Vi vill väl alla ha det bästa av två världar? Jag är övertygad om att alla professioner får plats i sandlådan på Heden.

Om viljan finns.

Henrik Fogelklou