Namn
Född
Yrke
Familj
  Personligt
Henrik Fogelklou
1969
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Lucas Fox (2000), Linus Tiger (2002) och hundarna Einstein (2000) & Bell (2006).

Arbete
Privat
  Kontakt
0705-56 90 56 , henrik.fogelklou @ sweco.se
0705-56 90 56 , henrik @ fogelklou.se

Kompetens
  Kvalifikationer
Tyngdpunkten har genom åren varit inriktade på urban gestaltning av den yttre miljön, exempelvis större stadsförnyelse-, infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt samt gator, torg, parker, bostäder, skolor, industrier odyl. Uppdragstyper innefattar bland annat gestaltning, projektering, visualisering, gestaltningsprogram, utredningar. En rad parallella uppdrag och tävlingar har genomförts med mycket gott resultat.

2008-
2005-2008
2003-2005
1995-2003

1989-1990
1988-1989
  Anställningar
SWECO Architects, Göteborg
Grontmij AB, Göteborg (fd Carl Bro)
Landskapsgruppen AB, Göteborg
Räntfors arkitektur & landskap AB, Göteborg
(kontorsansvarig 1999-2003)
Pizza Hut, Göteborg
Göthberg + Co Design AB, Göteborg

2010-
1996
1990-1995
1985-1988
  Utbildningar
Masterprogrammet Arkitektur, Chalmers (pågående)
Landskapsarkitektexamen
Landskapsarkitektutbildningen, SLU, Alnarp
Tekniskt gymnasium, Göteborg

Körkort
Språk
Idrott

IT/Data

2003-
2002-2004
2003
1997-2004
  Övrigt
B
Svenska & Engelska
Fd elitinnebandyspelare. Fotboll till 18 års ålder. Spelar golf under sommarhalvåret.
Mycket god datakunskap; bland annat InDesign, SketchUp, AutoCad, och webdesign.
Ägare Fogelklou Design (produktdesign)
Styrelseledamot, Sveriges Arkitekter Västra Götaland
Miljödiplomeringsutbildning, Ekocentrum, Göteborg
Delägare BIRD (webdesign)